English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

    

Кафедра екології та технології рослинних полімерів Інженерно-хімічного факультету запрошує на навчання за спеціальностями  «Екологія» та «Хімічні технології та інженерія»!


Запрошуємо майбутніх абітурієнтів на підготовчі курси!

 

  В умовах сучасного індустріального суспільства різко зросло значення промислової екології. Серед її основних завдань можна виділити розробку і вдосконалення технічних засобів захисту від шкідливих впливів на навколишнє середовище промислової життєдіяльності людини. При цьому використовується оцінка реальної шкоди такої діяльності в процесі конкретних виробництв. Метою промислової екології можна назвати: 

- створення і розвиток замкнутих технологічних процесів безвідходного і маловідходного виробництв;
- забезпечення нових технологій з високими екологічними показниками;

- оцінку шкідливого впливу промислових об'єктів на стан довкілля та оперативний контроль змін її стану;
- контроль дотримання безпечних рівнів промислових викидів;
- загальну екологічну експертизу підприємств.

Рішення поставлених завдань багато в чому залежить від успішної підготовки «універсальних» фахівців. Протягом усього навчання студенти кафедри отримують всебічні знання в галузі охорони навколишнього середовища, які є запорукою успішної реалізації їх як фахівців у своїй галузі.

Такі предмети як «Методи та засоби контролю навколишнього середовища», «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Техноекологія та техногенна безпека» гарантують навички роботи в лабораторії, використання лабораторних приладів, а також вільне володіння методами якісного та кількісного аналізу.

«Екологічне право», «Заповідна справа», «Екологічна експертиза», «Екологічне інспектування» дозволяють вільно орієнтуватися в законодавчих аспектах охорони довкілля і надають можливість вибору місця роботи як в державних, так і в громадських органах екологічного контролю.

 

Наша кафедра єдина в Україні готує фахівців з технології отримання волокнистих напівфабрикатів та виробництва картонно-паперової продукції. Викладачі кафедри проводять підготовку бакалаврів та спеціалістів і магістрів за спеціалізацією “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Студенти під час навчання набувають теоретичних знань та практичних навичок в областях:
- виробництва деревної маси та комплексної хімічної переробки деревини;
- хімії і технології отримання целюлози;
- хімічної переробки рослинних полімерів – одержання етерів та естерів, композитних матеріалів, наноматеріалів рослинного походження;
- хімічної переробки недеревної рослинної сировини;
- виробництва паперу та картону широкого асортименту;
- хімізму і технології процесів одержання картонно-паперової продукції;
- технології переробки макулатури;
- технології пакувальних матеріалів;
- виробництва деревних плит та пластиків.
Випускники, що отримують ступінь бакалавра, є фахівцями в області хімічної технології і можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією існуючих технологічних потоків одержання целюлозної чи картонно-паперової продукції. Спеціалісти та магістри, крім того, вивчають наукові проблеми зазначених виробництв, проводять науково-дослідні роботи направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції. За роки свого існування кафедра підготувала спеціалістів-інженерів, які сьогодні займають керівні посади на багатьох вітчизняних підприємствах, працюють в науково-дослідних інститутах, мають вагомі наукові здобутки.

Кафедра активно співпрацює з провідними організаціями та підприємствами целюлозно-паперової промисловості України такими як ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат", ПАТ "Малинська паперова фабрика-Вайдманн", ПАТ "Рубіжанський картонно-тарний комбінат", ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат", ТОВ "АСС-Коростишівська паперова фабрика", ПАТ "Слов'янські шпалери-КФТП", ЗАТ "Трипільський пакувальний комбінат", ТзОВ "Луцька картонно-паперова фабрика", ПрАТ "Картонно-паперова компанія", ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика", АУП "УкрПапір". Всі зазначені підприємства наразі потребують спеціалістів сучасного рівня. Саме таких фахівців своєї справи і готує наша єдина кафедра.

 

На старших курсах студенти обов'язково займаються науковою діяльністю, що дозволить їм успішно продовжити навчання в аспірантурі не тільки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», а й багатьох науково-дослідних інститутів України.

  


 
-->