English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

 

 

Історія кафедри

     Для підготовки спеціалістів з проблем охорони навколишнього середовища в серпні 1988 р. на базі відділення целюлозно-паперового виробництва та лабораторії промислової екології хіміко-технологічного факультеті Київського політехнічного інституту була створена кафедра технології целюлозно-паперового виробництва та промислової екології (ТЦВП та ПЕ). Для поліпшення підготовки інженерів-екологів з питань контролю забруднення довкілля у вересні 1990 р. до неї приєднали також і кафедру аналітичної хімії.

 

 

      Велику роботу у створенні кафедри і підготовці фахівців за новою спеціальністю "Промислова екологія та охорона навколишнього середовища" провів професор, доктор технічних наук Шутько О.П. У 1963 році він закінчив Дніпропетровський ХТІ, працював на ВО "Азот", у Міністерстві хімічної промисловості України. У КПІ працював з 1972 р. завідуючим лабораторією, старшим науковим співробітником, науковим керівником лабораторії промислової екології. З серпня 1988 р. очолював кафедру ТЦВП та ПЕ. Професор, д.т.н., автор 230 наукових праць, серед яких 5 монографій, 25 авторських свідоцтв. Займався дослідженням стану алюмінію в розчинах, використанням гідроксохлоридів алюмінію для очищення води, розробкою екологічно чистих технологій, зокрема целюлозно-паперового виробництва. Ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У квітні 1996 р. професор Шутько О.П. у розквіті творчих сил помер після важкої тривалої хвороби.

     Разом з професором Шутько О.П., одним із засновників спеціальності є доц. Крисенко А.Д., який провів значну роботу щодо розробки учбових планів та лекційних курсів для нової спеціальності, а також з підготовки та організації лабораторних практикумів. Крисенко А.Д. закінчив ХТФ КПІ у 1965 р., працював науковим співробітником науково-дослідної лабораторії. Кандидат хімічних наук. З 1982 р. - доцент кафедри неорганічної та аналітичної хімії. Брав участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Автор понад 50 наукових робіт та винаходів.

     Перший набір 25 студентів за спеціальністю "Охорона навколишнього середовища" відбувся у серпні 1990 р. Крім того, ще в 1989 р. була організована група третього курсу із студентів інших кафедр ХТФ, які виявили бажання спеціалізуватися за цим фахом. Подібна практика проводилася і в подальшому.

     У перші роки існування спеціальності у зв'язку з відсутністю матеріальної бази, лабораторні роботи із спецкурсів проводились у науково-дослідних інститутах НАНУ. До керівництва заняттями залучались також співробітники цих інститутів, серед яких професори Ставська С.С. та Брик М.Т., доц. Кривець І.О., які згодом перейшли працювати на кафедру.

     За два роки роботи на кафедрі була створена матеріально-технічна база для проведення лабораторних, курсових та дипломних робіт для студентів-екологів. Організована також учбова лабораторія промислової екології. Багато праці та енергії для організації цієї лабораторії доклав доц. Гомеля М.Д. - відповідальний по кафедрі за підготовку інженерів-екологів. Гомеля М.Д., випускник КПІ (1980 р.), працював науковим співробітником Інституту органічної хімії НАН України. Кандидат хімічних наук (1988 р.). З 1989 р. працює в КПІ старшим науковим співробітником наукової лабораторії, з 1991 р. - доцентом, а з 1997 року - завідуючим кафедри ТЦПВ та ПЕ. Доктор технічних наук (2004 р.). Професор (2005 р.). Автор близько 185 наукових праць.

     3 1993 року на кафедрі відкрита аспірантура з технології целюлозно-паперового виробництва та промислової екології. В 1993 році з ініціативи кафедри була організована перша в Україні Вчена рада с присудження вчених ступенів доктора та кандидата наук (Д 1.02.01) за спеціальностями целюлозно-паперової технології та промислової екології. Перший голова Вченої ради - проф. Шутько О.П., вчений секретар ради - доц. Срібний Л.Є.

     Науково-дослідна робота в галузі екології охоплює широке коло еколого-технологічних питань, вона виконується викладачами кафедри та співробітниками лабораторії промислової екології спільно з аспірантами та студентами. Науково-дослідна лабораторія промислової екології була заснована в 1983 р., спочатку як науково-дослідна група при кафедрі технології електрохімічних виробництв, а в 1987 р. вона відокремилась як самостійна лабораторія. Керівником та організатором лабораторії був старший науковий співробітник Шутько О.П. Науковою діяльністю лабораторії була розробка технологій з переробки алюмініймістких відходів промисловості для їх використання в процесах очищення стічних вод. Науковими співробітниками лабораторії в різні роки її існування були Рубашова Н.В., Шабанов М.В., Бутченко Л.І., Коротченко В.С., Поліванов Л.П., Омельченко Н.М., Смірнова Л.Л., Ейчис В.М., Карапетян Ю.А. та ін. У 1986 році співробітники науково-дослідної лабораторії промислової екології активно працювали в галузі ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. На протязі трьох тижнів були створені і випущені в достатній кількості спеціальні реагенти, створена технологія та спеціальна пересувна установка для очищення води від радіоактивних забруднень на ПУСо навколо Києва, в 30-кілометровій зоні.

Співробітниками лабораторії опубліковано 6 монографій, понад 200 інших друкованих праць, отримано понад ЗО авторських свідоцтв, а також одна золота медаль "Голубая планета" на Міжнародній виставці "Інхеба" та дві срібні медалі на ВДНГ України. Наукові праці співробітників лабораторії доповідались та отримали визнання фахівців на міжнародних конференціях, серед них на 2 конференціях ЕЕК ООН (1984 та 1990 рр.).

     Поряд з організацією учбового процесу для спеціалістів-екологів, кафедра продовжувала готувати хіміків-технологів целюлозно-паперового виробництва. Традиційно, як і на протязі попередніх років, на спеціальність ТЦПВ провадився щорічний набір 25 студентів. Крім денної форми навчання, для спеціалістів паперового виробництва існує заочна форма (10-25 чоловік).

Велика заслуга в удосконаленні учбового процесу та підготовці технологів паперового виробництва належить ветеранам кафедри: проф. Примакову С.П., доц. Міловзорову В.П. (помер у 2003 р.), доц. Кушко М.С., ст. викладачу Царенко І.М., які понад 30 років свого життя присвятили науково-педагогічній діяльності у КПІ. Підготовка інженерів-технологів целюлозно-паперового виробництва в Київському політехнічному інституті здійснюється з моменту його заснування. Спочатку спеціальність була на кафедрі органічної технології, яка в той час готувала спеціалістів для нафтової, шкіряної, харчової промисловості, а також спеціалістів з сухої перегонки деревини та кам'яного вугілля. Цією кафедрою керували: 1900-1911 рр. - проф. Тихвинський М.М., 1911-1912 рр. - проф. Шапошніков В.Г., 1913-1917 рр. - проф. Фокін С.О., 1917-1922 рр. - проф. Траубенберг І.К.

     До 1923 р. окремого спеціального курсу з технології целюлозно-паперового виробництва не було. Спеціальні знання за цим фахом студенти отримували із загального курсу органічної технології. За період 1900-1924 років на кафедрі органічної технології було підготовлено 16 інженерів, які спеціалізувались за фахом технологів паперового виробництва. Окремі із них стали визначними спеціалістами: проф. Осмульський В.Ф., проф. Бобров Ф.Ф., проф. Фотієв С.О., який працював завідуючим кафедрою технології целюлозно-паперового виробництва в Ленінградській лісотехнічній академії, проф. Фісейський В.М., доц. Богоявленський І.І., доц. Хохол К.Г., який багато років працював технічним керівником та головним інженером багатьох підприємств, в тому числі Укрндіпропаперу, Укрпапіртресту, а з 1953 р. - на посаді доцента кафедри в КПІ та ін. У період з 1923 до 1930 р. підготовка спеціалістів-технологів для паперової промисловості продовжувала здійснюватися в КПІ об'єднаною кафедрою органічних виробництв під загальним керівництвом проф. Орлова М.М., який викладав загальний курс органічної технології для всіх студентів хімічного факультету і спеціальний курс з технології целюлози та паперу для студентів целюлозно-паперової спеціальності. У червні 1926 року на кафедрі органічної технології була організована науково-дослідна станція паперового виробництва під керівництвом проф. Орлова М.М., в якій студенти проходили лабораторний практикум з контролю целюлозно-паперового виробництва та проводились науково-дослідні роботи з використання у целюлозно-паперовій промисловості різних місцевих видів рослинної сировини: соломи, очерету, стебел кукурудзи, лляної та конопляної костриці тощо. У цій роботі брали активну участь проф. Орлов М.М., ас. Долгов К.А., інженери Марков І.Г., Голуб Н.В., Медведєв П.А., які потім працювали в Українському науково-дослідному інституті паперу (УкрНДІП). Перший післяреволюційний випуск інженерів-технологів з виробництва паперу відбувся в 1924 р.

     Всього за період 1924-1930 рр. було підготовлено 12 спеціалістів. У період інтенсивної індустріалізації СРСР і пов'язаного з нею будівництва цілої низки великих на той час целюлозно-паперових підприємств (Балахінського, Камського, Сяського, Кондопозького комбінатів тощо) у Київському політехнічному інституті на базі кафедри органічної технології у 1930 р. була створена спеціальна кафедра технології паперу та целюлози. У цей же час організується також целюлозно-паперовий факультет, який фінансується Наркомлісу УРСР. Целюлозно-паперовий факультет проіснував у інституті до 1948 року.

 

 

     Організатором і першим завідуючим кафедрою був професор Осмульський В.Ф., який закінчив КПІ за фахом "технолог паперового виробництва". Працював завідуючим виробництвом паперової фабрики "Спартак", у 1923 р. - помічник технічного директора Укрпапіртресту. З 1930 до 1937 року завідував кафедрою ТЦПВ. Займався розробкою технологій з використання соломи та інших однорічних рослин для виготовлення паперу.

     У 1937 році проф. Осмульський В.Ф. був репресований. На кафедру, крім проф. Осмульського В.Ф., були запрошені проф. Табеньський О.О., ас. Долгов К.А., інженери Внуков І.М., Хохол К.Г., Реш Н.П. Під керівництвом проф. Осмульського В.Ф. значно розширилась раніше розпочата науково-дослідна робота щодо використання недеревних видів сировини для паперової промисловості України. Були отримані зразки целюлози та паперу із стебел кукурудзи, лляної та конопляної костриці. Був розроблений і впроваджений на Понінківській паперовій фабриці спосіб одержання целюлози із соломи. Діяльність науково-дослідної станції настільки розширилась, що в березні 1931 року на її базі був організований Український філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту паперу, який згодом став самостійним Українським науково-дослідним інститутом паперу (УкрНДІП). У 1939 році під керівництвом завідуючого кафедрою проф. Боброва Ф.Ф. було розпочато будівництво експериментальної установки з виробництва паперу, яка мала охоплювати весь технологічний процес від розмелювання волокна до виготовлення паперу на спеціальній машині. До війни більша частина технологічного обладнання цього процесу була змонтована у підвальному приміщенні кафедри, однак з початком Вітчизняної війни ця робота була призупинена.

     Бобров Ф.Ф. (1881-1949 рр.) закінчив в 1907 р. КПІ за спеціальністю "Технологія волокнистих матеріалів". Працював завідуючим картонними та целюлозними заводами, в 1916 р. - викладачем у КПІ та комерційному інституті. З 1918 по 1938 рр. працював у Москві в головному управлінні паперового виробництва і одночасно - доцентом інституту народного господарства (1920-1930 рр.), потім професором, завідуючим кафедрою ЦПВ індустріального інституту (1930-1933 рр.) та інституту господарників (1932-1938 рр.). Доктор технічних наук (1937 р.). З 1938 до 1948 року - завідуючий кафедрою ТЦПВ у КПІ. Був деканом целюлозно-паперового факультету. Науковий напрямок - одержання паперу та картону з однорічної рослинної сировини. Автор понад 50 наукових робіт, серед яких монографія: "Теория и практика использования волокнистых материалов" (1916 р.) До вітчизняної війни, у період 1931-1940 рр., кафедрою було підготовлено 113 інженерів та 68 інженерів-механіків.

     Під час війни викладачі кафедри Долгов К.А. і Внуков І.М. пішли на фронт. Кафедра евакуювалась разом з інститутом до м. Ташкента, де у її роботі брали участь проф. Бобров Ф.Ф., доц. Левинський І.В., доц. Гончаров С.В., проф. Фісейський В.Н. За цей час кафедра, крім учбової роботи, надавала технічну допомогу Ташкентській паперовій фабриці та виконувала ряд інших спеціальних завдань. У Ташкенті було випущено без захисту дипломних проектів 16 інженерів-технологів і 12 інженерів-механіків. У післявоєнний період кафедра кожного року стала випускати по 20 спеціалістів. У 1948 р. целюлозно-паперовий факультет, як малочисельний за складом, було розформовано. Технологів целюлозно-паперового виробництва почали готувати на хіміко-технологічному факультеті, на кафедрі технології та обладнання целюлозно-паперового виробництва, а інженерів-механіків ЦПВ - на факультеті хімічного машинобудування, на кафедрі машин та апаратів хімічного виробництва.

     Долгов К.А. (1903-1979 рр.) закінчив у 1926 р. КПІ за спеціальністю інженера-хіміка і залишився працювати на науково-дослідній станції паперу при кафедрі органічної технології. З 1930 р. - асистент новоорганізованої кафедри ТЦПВ, а з 1934 до 1937 року - доцент кафедри аналітичної хімії. З 1948 до 1969 р. - завідуючий кафедрою ТЦПВ. Учасник Великої Вітчизняної війни. У 1946-1948 роках - декан целюлозно-паперового факультету.

     У листопаді 1971 року кафедра ТЦПВ була об'єднана з кафедрою органічної хімії під керівництвом проф. Бабіна Є.П. Науково-дослідна лабораторія була ліквідована. У 1976 році до цієї кафедри була приєднана кафедра органічного синтезу, після чого її стали називати кафедрою органічної хімії та технології органічних речовин під керівництвом проф. Юрченко О.Г. Професор, доктор технічних наук, Юрченко О.Г, закінчив у 1957 р. хіміко-технологічний факультет КПІ за спеціальністю "технологія органічного синтезу". Після навчання в аспірантурі (науковий керівник проф. Степанов Ф.М.) та захисту кандидатської дисертації у 1964 році працює доцентом кафедри технології органічного та нафтохімічного синтезу, а з 1972 р. - її завідуючим. У 1975 році захистив докторську дисертацію. Професор з 1976 р., заслужений працівник Вищої школи УРСР з 1985 р. Науковий напрямок проф. Юрченко О.Г. - вивчення органічних каркасних сполук. За його участю створена і успішно працює наукова школа з хімії каркасних сполук. Ним опубліковано більш як 200 наукових робіт, серед яких 27 авторських свідоцтв. Його наукові дослідження одержали широке визнання в нашій країні і за її межами. З 1989 р. - член американського інституту хіміків, а з 1995 р. - академік АН Вищої школи України. Під його керівництвом захистили 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій. Багато зусиль приділяє розвитку хіміко-технологічного факультету КПІ, деканом якого був з 1975 р. Проф. Юрченко О.Г. також член Наукової ради по нафтохімії та нафтопереробці НАН України, член Президії національної ради з питань науки і технології, голова Київського регіонального правління Українського хімічного товариства.

   У 1988 році було створено кафедру технології целюлозно-паперових виробництв та промислової екології. Кафедра має філіали в Українському науково-дослідному інституті целюлозно-паперової промисловості (УкрНДІП) та в Інституті колоїдної хімії та хімії води НАН України.

     Основним науковим напрямком спеціальності на об'єднаній кафедрі є одержання волокнистих напівфабрикатів із соломи та інших однорічних рослин, раціональне їх використання. На кафедрі створено науковий напрямок із вивчення стану металів у кислих та лужних середовищах, розробки нових видів реагентів для очищення води та переробки відходів.

     У 1990 році кафедра неорганічної та аналітичної хімії була реорганізована, і лабораторія аналітичної хімії увійшла до складу кафедри технології целюлозно-паперового виробництва та промислової екології.

     У лютому 2000 р. кафедра ТЦПВ та ПЕ ввійшла в структуру інженерно-хімічного факультету (ІХФ), а у листопаді 2002 р. була перейменована на кафедру екології та технології рослинних полімерів (Е та ТРП).

     Сьогодні кафедра Е та ТРП повністю укомплектована співробітниками. Регулярно на роботу запрошуються випускники аспірантури. А в цілому на кафедрі працюють 11 молодих викладачів та наукових співробітників, випускників аспірантури підготовлених на кафедрі, з яких 7 кандидати наук.

     На кафедрі навчається 447 студентів, громадян України, з яких 302 на стаціонарі та 145 на заочному відділенні, в тому числі 14 студентів навчається по контракту на стаціонарі та 102 студенти навчаються по контракту на заочному відділенні. Студенти кафедри забезпечені підручниками та методичними посібниками. Стан і оснащеність лабораторної бази задовільні. На кафедрі ефективно ведеться робота по профорієнтації. Наприклад, всі випускники 2007 р. працевлаштовані. На 26 студентів по спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" було отримано 43 заявки; на 19 випускників спеціальності "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини" було отримано 35 заявок з підприємств галузі.

     На кафедрі забезпечується висока якість навчального процесу. Обидві спеціальності кафедри пройшли акредитацію. Кафедра активно співпрацює з підприємствами паперової галузі, галузевими та академічними інститутами. Недавно створено комплекс з Відділенням хімії НАН України. Є договір про співпрацю з холдинговою компанією "Укрпапірпром". Через ці організації ведеться профорієнтаційна робота, робота по забезпеченню розподілу випускників, по створенню баз практики. В рамках цих договорів вирішуються проблеми перепідготовки викладачів. Створені курси з перепідготовки фахівців галузі на кафедрі із залученням кращих спеціалістів Києва до викладання на цих курсах. На факультеті створено відділення ІДП, яке готує абітурієнтів до вступу на обидві спеціальності кафедри.

 

 

 

 

 

 
-->