• Методичні вказівки до курсу "Екологічний менеджмент та аудит"
 • Методичні вказівки до курсу "Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. Основи наукових досліджень"
 • Методичні вказівки до курсу "Наукова робота за темою магістерської дисертації - 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації"
 • Методичні вказівки до курсу "Екологічна стандартизація та сертифікація"
 • Методичні вказівки до курсу "Сучасні принципи охорони довкілля"
 • Методичні вказівки до курсу "Перспективні напрямки наукових досліджень в охороні довкілля - 1. Аналіз актуальних проблем захисту довкіля"
 • Методичні вказівки до курсу "Перспективні напрямки наукових досліджень в охороні довкілля - 2. Теоретичне та екпериментальне вирішення наукових задач в екологічній безпеці"
 • Методичні вказівки до курсу "Перспективні напрямки наукових досліджень в охороні довкілля - 3. Курсова робота"
 • Методичні вказівки до курсу "Методи математичної статистики в екології - 1. Методи математичної статистики в екології"
 • Методичні вказівки до курсу "Методи математичної статистики в екології - 2. Курсова робота"
 • Методичні вказівки до курсу "Інформаційні технології" - лабораторні роботи
 • Методичні вказівки до курсу "Інформаційні технології" - практичні заняття та самостійна робота
 • Методичні вказівки до курсу "Управління та поводження з відходами"
 • Методичні вказівки до курсу "Екологічне інспектування"
 • Методичні вказівки до курсу "Альтернативні джерела енергії"