КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ПОЛІМЕРІВ ЗАПРОШУЄ НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

 

 

 

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

vstup1Якщо ти бажаєш здобути сучасну інженерно-хімічну освіту, запрошуємо тебе на навчання до інженерно-хімічного факультету НТУУ «КПІ»!

Найдефіцитнішими спеціальностями на ринку праці насьогодні є саме технічні, а потреба в спеціалістах інженерно-хімічного профілю нині набагато перевищує кількість випускників цього напрямку. Тому ми вже багато років забезпечуємо працевлаштування випускників у державних і комерційних установах.

Інженерно-хімічний факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв у галузi хімічного машинобудування, ресурсозбереження, екологiї та комп’ютерно-iнтегрованих технологiй, якi здатнi проектувати та експлуатувати технологiчне обладнання та системи керування на хiмiчних i нафтопереробних виробництвах, пiдприємствах будiвельних матерiалiв, целюлозно-паперових виробництвах, підприємствах з переробки полімерів та виготовлення упаковки, установах з охорони навколишнього середовища і т.п.

vstup2

Про перспективність отримання вищої освіти на інженерно-хімічному факультеті свідчить той факт, що усі спеціальності, яким тут навчають, ввійшли до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (пункт 5 розділу ІІІ), https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/vstup-2018/veliky-umovi/4-dodatok-2.pdf) :

Наша кафедра єдина в Україні готує фахівців з технології отримання волокнистих напівфабрикатів та виробництва картонно-паперової продукції. Викладачі кафедри проводять підготовку бакалаврів та спеціалістів і магістрів за спеціалізацією “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Випускники, що отримують ступінь бакалавра, є фахівцями в області хімічної технології і можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією існуючих технологічних потоків одержання целюлозної чи картонно-паперової продукції.

Спеціалісти та магістри, крім того, вивчають наукові проблеми зазначених виробництв, проводять науково-дослідні роботи направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції. За роки свого існування кафедра підготувала спеціалістів-інженерів, які сьогодні займають керівні посади на багатьох вітчизняних підприємствах, працюють в науково-дослідних інститутах, мають вагомі наукові здобутки.

На старших курсах студенти обов'язково займаються науковою діяльністю, що дозволяє їм успішно продовжувати навчання в аспірантурі не тільки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», а й у багатьох науково-дослідних інститутах України.

Якщо у Вас виникли питання щодо вступу та навчання на Інженерно-хімічному факультеті НТУУ «КПІ», радимо Вам скористатися можливістю ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ із представниками освітнього напрямку, яким Ви зацікавились. Пам’ятайте, що система освіти України перебуває у стані активного реформування, тому для спрощення процедури вступу, а також більшої обізнаності щодо перспектив, які відкриває обраний напрям навчання, бажано проконсультуватись із викладачами та спеціалістами-науковцями даного профілю.

Як показує багаторічний досвід проведення вступних кампаній, саме ті абітурієти, які проявили високу активність при ПОПЕРЕДНЬОМУ обговоренні найрізноманітніших аспектів та перспектив отримання майбутнього фаху, продемонстрували найвищі результати у навчальному процесі, а деякі з них на сьогоднішній день отримали гранти Європейських країн, в яких продовжують здобувати магістерську освіту.

Бажаємо успішного вибору професії та цікавого навчання!

vstup3

Форма зворотнього зв'язку

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Invalid Input