Кафедра екології та технології рослинних полімерів Інженерно-хімічного факультету оголошує набір на перший курс
(2019-2020 навчальний рік) на спеціальності
101 «Екологія» (освітня програма Екологічна безпека) та 161 «Хімічні технології та інженерія» (освітні програми "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини" та "Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології"!

 

 

abituraНа навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
Подача документів на вступ буде проводитись виключно в ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ, за винятком випадків, передбачених Правилами прийому 2019-го року до Національного технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Правила прийому 2019-го року до
Національного технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 та 2019 року.

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua

УВАГА!!! Для тих, хто бажає здобувати освіту на кафедрі Е та ТРП, необхідно в заяві на вступ вказати найвищій пріоритет зазначеним спеціальностям.

Умовою зарахування на бюджетну форму навчання є подання до приймальної комісії сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти, атестату та додатку до атестату та оригіналу паспорту.

 

Перелік конкурсних предметів, коефіцієнтів та мінімальних балів для спеціальності 101 "Екологія":

 • Українська мова та література - 0.2
 • Біологія - 0.35;
 • Хімія або географія - 0.35
 • + додаткові бали за успішне закінчення довузівської підготовки
 • + середній бал атестату

Перелік конкурсних предметів та коефіцієнтів для спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія":

 • Українська мова та література - 0.2
 • Математика - 0.35
 • Хімія або біологія - 0.35
 • + додаткові бали за успішне закінчення довузівської підготовки
 • + середній бал атестату


Для спеціальності 101 "Екологія"
(освітня програма "Екологічна безпека") кількість балів з української мови та літератури повинна бути не нижче 100 балів за 200 бальною шкалою.
Мінімальна кількість балів з біології та хімії (або географії): один предмет не менше 125 балів, за умови, що кількість балів по іншому предмету становить не нижче 100 балів.


Для спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" (освітніх програм "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини" та "Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології") кількість балів з української мови та літератури повинна бути не нижче 100 балів за 200 бальною шкалою.
Мінімальна кількість балів з математики та хімії (або біології): один предмет не менше 125 балів, за умови, що кількість балів по іншому предмету становить не нижче 100 балів.

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня бакалавра розраховується за формулою:

КБ = (К11 + К22 + К33 + К4*А + К5*ОУ) * ГК * СК

де: K – невід'ємні вагові коефіцієнти

 • К1 = 0.2 – ваговий коефіцієнт оцінки ЗНО з української мови та літератури,
 • К2 = 0.35 – ваговий коефіцієнт оцінки ЗНО з математики (спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія") або біології (спеціальність 101 "Екологія"),
 • К3 = 0.35 – ваговий коефіцієнт оцінки ЗНО з хімії / біології (спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія") або хімії / географії (спеціальність 101 "Екологія"),
 • К4 = 0.05 – ваговий коефіцієнт балу документа про повну загальну середню освіту,
 • К5 = 0.05 – ваговий коефіцієнт балу за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (поширюється на випускників системи довузівської підготовки, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців).
П – оцінка з відповідного до вагового коефіцієнту ЗНО,
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
– бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів
ГК – галузевий коефіцієнт, дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках;
– СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка*); 1,00 - в інших випадках.

* обидві спеціальності кафедри Е та ТРП - 101 "Екологія" та 161 "Хімічні технології та інженерія" входять до даного переліку

 

До уваги вступників:
1. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
2. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.
3. Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

 

Розклад роботи приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського

(Увага: розклад може уточнюватися)

ТермінДніГодини
01-09 липняПонеділок - п’ятниця14:00 - 17:00
Субота – неділяВихідний
10-22 липняПонеділок - п’ятниця9:00 - 18:00
Субота10:00 - 13:00
НеділяВихідний
23 - 26 липняВівторок - п’ятниця14:00 - 17:00
27 - 31 липняСубота - середа9:00 - 18:00
01 - 03 серпняЧетвер - субота12:00 - 17:00
04 - 17 серпня*Понеділок, середа, четвер14:00 - 17:00
Вівторок, п’ятниця10:00 - 13:00
Субота – неділяВихідний
Cвяткові дніВихідний

*06 серпня 10:00 – 17:00; 10 серпня 14:00 – 18:00; 11 серпня 12:00 – 14:00 .

Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Початок прийому заяв та документів10 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні іспити, співбесіду), що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського 16 липня 18:00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 22 липня 18:00
Строки проведення творчих конкурсів* 01 – 10 липня
Строки проведення вступних випробувань 17 – 22 липня
(співбесіди 17 – 19 липня)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення** не пізніше 26 липня 18:00
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення** не пізніше 18 години 31 липня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 17 години 06 серпня***
Терміни зарахування вступників** за державним замовленням – не пізніше 12 години 01 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 07 серпня***

* для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, погодженим з Міністерством освіти і науки України;

** оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням, здійснюється не пізніше 12:00 години 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 години 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 години 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня;

*** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.


Відбіркова комісія інженерно-хімічного факультету розташовуватиметься за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, на другому поверсі в аудиторії №124.

nuzhno

tozhe nuzhno1

 

Крім бюджетної форми, проводиться набір на контрактну форму навчання (вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб - контракт). Студентам з інших міст надається гуртожиток. В університеті працює інститут довузівської підготовки. З детальною інформацією про кафедру можна ознайомитися на нашому сайті. Додаткову інформацію про правила прийому можна отримати на сайті інженерно-хімічного факультету та НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

 

Додаткова інформація щодо вступу:

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200

Детальніше на сайті МОНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма зворотнього зв'язку

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Invalid Input

 • Носачова Юлія Вікторівна: (050) 357-72-27

  Галиш Віта Василівна: (095) 683-32-92

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НАШІ ВИПУСКНИКИ

 • Олександр Зеленюк

  Студентські роки пройшли дуже активно, за рахунок наданих можливостей самореалізації в "Політеху".

  Деталі
  Олександр Зеленюк
 • Весніна Юлія

  Найбільшою цінністю вважаю те, що отримані мною знання є прикладними.

  Деталі
  Весніна Юлія
 • Заіка Дмитро

  Я жодного разу не пошкодував, що обрав кафедру Е та ТРП НТУУ“КПІ”.

  Деталі
  Заіка Дмитро
 • Ігнатюк Дарина

  Я дуже вдячна кафедрі Екології та технології рослинних полімерів за їх внесок в моє майбутнє.

  Деталі
  Ігнатюк Дарина