Кафедра Екології та Технології Рослинних Полімерів оголошує набір у магістратуру 2019

mag1

Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за результатами конкурсного відбору.

Терміни навчання: за освітньо-професійною програмою підготовки - 1 рік та 4 місяці, за освітньо-науковою програмою – 1 рік та 9 місяців.

Прийом на підготовку ступеня магістра за певною освітньою програмою здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.
Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), лише за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти проводяться у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

Випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського особисто подають до атестаційної комісії заяву на ім’я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського в паперовій формі, у якій вказують освітню програму та форму навчання. При цьому вступник пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Правилами прийому та Приймальною комісією університету.

Особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) в КПІ ім. Ігоря Сікорського в попередні роки або в іншому закладі вищої освіти у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Крім того, за умови наявності, до заяви вступник додає оригінали (або копії) документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо)
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ = RA + 2Ф + І

mag2 де: RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника,
Ф – чисельний еквівалент оцінки фахового вступного випробування,
І - чисельний еквівалент оцінки з вступного випробування з іноземної мови.

 

Програми вступних випробувань для вступу на освітню програму:


Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому за 5-ти бальною шкалою та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = RA + RT

де: RA – академічна складова,
RT – складова творчих досягнень.
Академічна складова (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники, наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо), виражених у чисельному еквіваленті, згідно наведеної нижче шкали.
.

Чисельний еквівалент оцінки визначається за такою шкалою:
95-100 – 5 балів;
85-94 – 4,5 бали;
75-84 – 4 бали;
65-74 – 3,5 бали;
60-64 – 3 бали;

Результати вступного випробування, яке було оцінено балами нижче, ніж E (60-64) – 3 бали, прирівнюються до 0 балів. Вступники, які отримали 0 балів хоча б з одного вступного випробування, виключаються з конкурсного відбору і на навчання не зараховуються.
Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.

RT = ∑rjnj

де: rj – ранг творчого досягнення (згідно з таблицею);
nj – кількість творчих досягнень j-го рівня.
Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3.

r1 = 0,5 якщо це cтаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування.

r1 = 1 якщо це cтаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування.

r1 = 2 якщо це cтаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту.

До уваги вступників:
1. Враховуються лише друковані праці.
2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.
3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Додаткові вступні випробування (для вступників за іншою спеціальністю) оцінюються за шкалою «Зараховано», «Незараховано». Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Незараховано» до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються незалежно від інших конкурсних показників.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • шість фотографій

 

Терміни:

Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань01 липня - 02 серпня
Вступні випробування (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)05 - 09 липня
або
05 – 09 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 11 серпня
(рейтинговий список – не пізніше 10 серпня)
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 13 години 14 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 13 години 16 серпня *
Терміни зарахування вступників:
за державним замовленнямне пізніше 15 серпня*.
за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 17 серпня*.

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Розклад роботи приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського

(Увага: розклад може уточнюватися)

ТермінДніГодини
01-09 липняПонеділок - п’ятниця14:00 - 17:00
Субота – неділяВихідний
10-22 липняПонеділок - п’ятниця9:00 - 18:00
Субота10:00 - 13:00
НеділяВихідний
23 - 26 липняВівторок - п’ятниця14:00 - 17:00
27 - 31 липняСубота - середа9:00 - 18:00
01 - 03 серпняЧетвер - субота12:00 - 17:00
04 - 17 серпня*Понеділок, середа, четвер14:00 - 17:00
Вівторок, п’ятниця10:00 - 13:00
Субота – неділяВихідний
Cвяткові дніВихідний

*06 серпня 10:00
– 17:00; 10 серпня 14:00
– 18:00; 11 серпня 12:00 – 14:00 .


Відбіркова комісія інженерно-хімічного факультету розташовуватиметься за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, на другому поверсі в аудиторії №124.

 

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра у 2019 році

Інформація для вступників на на ступінь вищої освіти «магістр»

Офіційні документи

Контактна інформація

Наші випускники

Інформаційний буклет про кафедру

Форма зворотнього зв'язку

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Invalid Input
 • Шаблій Тетяна Олександрівна:
  (066) 123-35-42

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.